מלטשות סרט משולבות עמ' 3
 

מלטשות סרט משולבות עמ' 3

 


 

     
   
   
 
 
   
 
 
 
 
     
דגם
כ"ס
סל"ד
מ/ש
כ"ס
סל"ד
מ/ש
F
G
I
 
KG
414
1
1400
 
0,8
1,1
1400
2800
 
350
200
400
ASP.4
62
446
5
1400
 
 
 
 
500
300
550
ASP.6
113
 
  
   
 
 
 
       
דגם
כ"ס
סל"ד
מ/ש
A
B
D
E
F
G
I
 
KG
453
1,7
2,3
1400
2800
18
36
250
 
50
2500
350
200
400
ASP.6
102
 
  
   
 
 
 
מידותמברשת
     
דגם
כ"ס
סל"ד
F
G
I
 
KG
463
1,7
2,3
1400
2800
350
200
400
250x25
ASP.6
76
 
  
   
 
 
 
     
דגם
כ"ס
סל"ד
מ/ש
A
B
D
E
 
KG
503
1,7
2,3
1400
2800
18
36
250
 
50
2500
ASP.6
100
506
3
4
1400
2800
18
36
250
 
50
2500
ASP.6
110
 
  
   
 
             
דגם
כ"ס
סל"ד
A
D
E
מידות גלגל
 
KG
523
1,7
2,3
1400
2800
250
50
2500
200x25x20
ASP.6
103
 
  
   
 
         
דגם
כ"ס
סל"ד
מ/ש
A
D
E
 
KG
553
1,7
2,3
1400
2800
18
36
250
50
2500
ASP.6
140
556
3
4
1400
2800
18
36
250
50
2500
ASP.6
150
 
  
 
 
               
דגם
כ"ס
סל"ד
מ/ש
A
D
E
מידות גלגל  
KG
563
1,7
2,3
1400
2800
18
36
250
50
2500
250x25
ASP.6
107
566
3
4
1400
2800
18
36
250
50
2500
250x25
ASP.6
140
 

   
 
                   
דגם
כ"ס
סל"ד
מ/ש
A
D
E
N
O
SM
P
Q
R
 
KG
583
1,7
2,3
1400
2800
18
36
250
50
2500
8
80
10
40
80
400
ASP.6
100
 
  
 
 
           
דגם
כ"ס
סל"ד
כ"ס
סל"ד
N
O
SM
P
Q
R
 
KG
800
0,8
2800
 
 
6
60
5
30
80
300
ASP.4
36
803
 
 
1,7
2,3
1400
2800
8
80
10
40
80
400
ASP.4
60
810
 
 
0,8
1,1
 
8
80
7,5
40
80
350
ASP.4
40
 

   
 
 
 
   
דגם
כ"ס
סל"ד
כ"ס
סל"ד
S
KG
903
2
1400
1,7
2,3
1400
2800
125
63
910
 
 
0,8
1,1
1400
2800
100
45
 
   
3 2  1   לעמוד קודם >

גרסה להדפסה גרסה להדפסה       שליחה לחבר שליחה לחבר